Calathea albertii ‘White Fusion’ (=C. ‘White Tiger’)